anders kijken, anders doen 

Voor professionals in het brede sociaal domein

 

Naast onderstaand aanbod zijn er - voor operationeel professionals, leidinggevenden en teams - trainingen en workshops op maat. Voor werkende mantelzorgers binnen uw organisatie is er een speciaal programma (Moeiteloos zorgen). Het gaat altijd over beweging, bezieling en duurzaam werkplezier. De inhoud, werkvormen, groepsgrootte en de duur van de training wordt afgestemd op de gewenste behoefte. Daarnaast worden er positioneringssessies, leercirkels en intervisiebijeenkomsten begeleid en is Buro Systemisch Bewustzijn inzetbaar voor coaching van organisaties, teams en groepen: (Team)coaching sociaal professionals en teams. Voor meer informatie en/of een offerte op maat> 

Buro Systemisch Bewustzijn werkt ook met My Motivation Insights om individuen en teams inzicht te geven in hun dieper gelegen drijfveren en motivaties. www.mymotivation.com

 

Training Anders kijken, anders doen in het sociaal werk en brede welzijnswerk - 2 dagen

In deze training ga je als sociaal werker, jongeren-, ouderen- en/of opbouwwerker anders kijken naar gedrag. In je werk met zowel individuen als groepen is het helpend om het gedrag van mensen te zien in relatie tot de context. Wat maakt dat iemand doet zoals hij doet? Wat wil deze persoon met zijn gedrag (onbewust) laten weten? Als je door een systemische bril kijkt, zul je met andere ogen naar de wereld, het leven, collectieve thema's en groepsdynamieken kijken. Je gaat waarnemen met een meer zuivere, heldere blik. Vreemd gedrag ga je zien als reactie op iets dat zich afspeelt in de onderstroom; dat wat niet direct zichtbaar is, maar wel van grote invloed op het (groeps)gedrag in de bovenstroom. In deze training leer je over de invloed van de verbinding in de onderstroom, het ontstaan van herhalende belemmerende gedragspatronen en hoe deze patronen te doorbreken.

In jouw werk maak je onderdeel uit van verschillende (team-, project-, netwerk-, organisatie-, bestuurs- en bewoners)systemen met de daarbij behorende leidende principes. Wat in essentie zijn we voor de samenleving? Voor wie ben jij er in essentie? Hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Het gaat over het innemen van jouw plek/positie in het sociaal-maatschappelijke en politiek-bestuurlijke krachtenveld en over hoe je stevig blijft staan. Het gaat ook over bewustzijn vanuit welke plek/positie je een beweging maakt in het vinden en verbinden van mensen met en voor wie je werkt. Hoe kun je daarnaast voorbij het oordeel waarnemen in het werken met (groepen) mensen, (netwerk)organisaties en teams met verschillende belangen? Je leert de signalen van je lichaam te gebruiken als informatiebron en voor het creëren van een holding space in het werken met individuen en groepen. Ook gaan we met elkaar sociaal-maatschappelijke thema's systemisch bekijken. 

Inhoud en werkvormen

'Anders kijken, anders doen in het sociaal werk en brede welzijnswerk' is een ervaringsgerichte training waarin je je als sociaal professional laat onderdompelen in systemisch bewustzijn, de invloed van de niet-zichtbare onderstroom op (zichtbaar) gedrag en de oorsprong van hardnekkige herhalende gedragspatronen. Je leert waar te nemen vanuit een systemische bril. Je gaat van 'anders kijken' naar 'anders doen'. Je leert om er te zijn en te blijven, ook als het spannend wordt. De training bestaat, naast theoretische toelichting over overdracht, projectie, systemische wetmatigheden en overlevingsmechanismen, uit systemische oefeningen, inquirys, kleine opstellingen en eventueel een maatschappelijke opstelling. We spelen in op wat er op dat moment - in de groep en/of de samenleving - speelt, ofwel wat er mag worden aangekeken. De oefeningen vinden plaats in tweetallen en in kleine groepjes.

Na de trainingsdagen heb je geleerd:

  • Wat systemisch werken is en hoe je vanuit de systemische bril naar mensen en gedrag(spatronen) kunt kijken.
  • Over de kracht van de invloed van de niet-zichtbare onderstroom op het zichtbare gedrag in de bovenstroom.
  • Anders te kijken naar collectieve vraagstukken, groepsdynamieken en sociaal-maatschappelijke thema's. 
  • 'Te doen door niet te doen', zonder intentie aanwezig te zijn, zoveel als mogelijk voorbij de oordelen, in het niet-weten.
  • Over plek- en lichaamsbewustzijn en hoe een holding space te creëren voor de mensen met en voor wie je werkt.
  • Hoe je stevig kunt (blijven) staan in een sociaal-maatschappelijk en politiek-bestuurlijk krachtenveld; met mogelijk tegenstrijdige belangen.

Locatie en kosten

Locatie: Cultureel Centrum Den Diek te Lichtenvoorde. Kosten: € 479,- (BTW-vrij), inclusief literatuur (wordt voor aanvang toegestuurd), koffie, thee en gezonde tussendoortjes. Excl. lunch. Kosten bij Incompany-training op aanvraag. Voor meer informatie en/of aanmelden>