Persoonlijke en professionele ontwikkeling & beweging en bezieling in organisaties, teams en groepen 

 

Leven, werken en zorgen doe je samen, in de interactie met de ander. Het leven is relatie en gedrag ontstaat in relatie tot anderen. De pijlers van Buro Systemisch Bewustzijn zijn dan ook: samenleven in families en de samenleving, samenwerken in organisaties, teams en groepen (interim) & samen zorgen in het samenspel van formele en informele zorg. 

 

Herhalende gedragspatronen kennen we allemaal, bewust en onbewust. Ook in (netwerk)organisaties, teams, groepen, families en de samenleving kan er sprake zijn van hardnekkige, lastig te doorbreken patronen. Bij systemische training, coaching en procesbegeleiding kijken we naar de functie en oorsprong van gedrag. Waar is het mee verbonden? Het gaat altijd over interpersoonlijke, groepsdynamische processen, over plek en de kracht van de onzichtbare onderstroom op het zichtbare gedrag in de bovenstroom. Als het onbewuste zichtbaar wordt, als de oorsprong van het gedrag - de realiteit - gezien en erkend is, ontstaat er beweging en maken oude patronen ruimte voor nieuw gedrag. We gaan stilstaan om vrij te kunnen bewegen, zodat leven, werken en (mantel)zorgen als (meer) moeiteloos wordt ervaren en er in organisaties en teams een werkelijke transformatie kan plaatsvinden. 

 

Buro Systemisch Bewustzijn werkt ook met My Motivation Insights om individuen en teams inzicht te geven in hun dieper gelegen drijfveren en motivaties. www.mymotivation.com