Buro systemisch bewustzijn

Persoonlijke en professionele ontwikkeling voor jong en oud, voor sociaal professionals en sociale teams

 

Als je leeft vanuit je eigen plek, sta je aan het roer van je eigen leven. Dan leef je wie je bent. Buro Systemisch Bewustzijn is er voor jongeren en (jong)volwassenen die vanuit de eigen plek, vanuit eigen potentieel en met volle aandacht willen leven, werken, opvoeden en/of (mantel)zorgen. Je gaat kijken naar de oorsprong van hardnekkige terugkerende thema's in jouw leven en/of werk; daar bevindt zich je leertaak, dat wat jij kunt doen om een gewenste beweging te maken. Het gaat om een beweging van binnenuit die nodig is om echt te veranderen. We zijn er ook voor (verzorg)ouders, mantelzorgers en sociaal professionals en teams die meer bewust willen zijn. Voor mantelzorgondersteuners en sociaal professionals die open staan voor ervaringsgericht leren is er een uitgebreid trainingsaanbod. 

 

De mens heeft te worden wie hij is. Je weet pas wie je bent als je weet waar je vandaan komt.

 

Om te kunnen groeien en ontwikkelen is bewustzijn fundamenteel. Je komt meer tot leven als je bewustzijn wordt verruimd. Als je je bewust bent van je bewustzijn ben je bovendien in staat om bewust te kunnen zijn. Systemisch werk gaat over sociale systemen, menselijke dynamieken, over de samenhang der delen. Het gaat over het zien van het groter geheel, bewust zijn van de onderstroom en hoe gedrag hierdoor wordt beïnvloed. Systemisch bewustzijn geeft inzicht in het ontstaan van herhalende (belemmerende) gedragspatronen. Als de oorsprong van het patroon zichtbaar wordt, als je de blokkades ziet, ga je leren de weg vrij te maken. Je gaat je eigen plek in- en aannemen in jouw leven en werk, zodat je leeft en werkt vanuit een natuurlijke stroom en stevigheid. Leven zoals leven bedoeld is, met de stroom mee.

 

Over opgroeien met zorg(en) 

zie mij boek mirjan hijink

€14,99 excl. verzenden

BESTELLEN

In Zie mij neemt de 14-jarige Thom je mee in zijn leven waarin de zorg voor en om zijn ouders centraal staat. Het verhaal gaat over loyaliteit, parentificatie, triangulatie en het belang van steunfiguren; mensen die je echt zien. Met het boek als leidraad worden er lezingen en workshops gegeven aan professionals in het sociale domein, studenten sociaal werk, leerkrachten en leerlingen in het PO en VO. 

 

Wat je bent, zo is de wereld. Alles in het universum wordt vervat in je eigen ervaring. Hoe het leven van buiten is, is allemaal een weerspiegeling van je eigen toestand van bewustzijn. (Uit gedicht 'Wat je bent' - Maharishi Mahesh Yogi)

 

Buro Systemisch Bewustzijn is in 2021 opgericht door Mirjan Hijink, gecertificeerd - systemisch en mindfulness (MBSR/MBCT) - trainer, (team)coach en ervaren procesbegeleider. Vol passie neemt ze je mee op reis in systemisch en mindful bewustzijn, in persoonlijk en professioneel leiderschap. Mirjan laat je kijken door de systemische bril, waardoor je leert fenomenologisch waar te nemen; direct en zonder oordeel. Systemisch werk is ook lichaamswerk. Het gaat om gewaarzijn, om plek- en ruimtebewustzijn. Het gaat altijd over contact, over de ontmoeting en hoe je er bent, ook als het spannend wordt.