Persoonlijke en professionele ontwikkeling & beweging en bezieling in organisaties, teams en groepen 

 

Leven, werken en zorgen doe je samen, in de interactie met de ander. Het leven bestaat uit relaties en gedrag ontstaat in relatie tot anderen. De pijlers van Buro Systemisch Bewustzijn zijn dan ook: samenleven in families, liefdesrelaties en de samenleving, samenwerken in organisaties, teams en groepen & samen zorgen in het samenspel van formele en informele zorg.

 

PASSIE VOOR (INTER)MENSELIJK GEDRAG, GROEPSDYNAMISCHE PROCESSEN EN POSITIONERINGSVRAAGSTUKKEN

 

Herhalende gedragspatronen kennen we allemaal, (half)bewust en onbewust. Ook in organisaties, teams, groepen, families, liefdesrelaties en de samenleving kan er sprake zijn van hardnekkige patronen die maar niet doorbroken lijken te kunnen worden. Bij systemische coaching, training en procesbegeleiding kijken we naar de functie en oorsprong van gedrag. Waar gaat het werkelijk over en waar is het mee verbonden? Het gaat altijd over interpersoonlijke processen, plek en positie en over de invloed van dynamieken in de onzichtbare onderstroom op het zichtbare gedrag in de bovenstroom. Als het onzichtbare zichtbaar wordt, als de oorsprong van het gedrag gezien en erkend is, ontstaat er beweging en maken oude patronen ruimte voor nieuw gedrag. We gaan stilstaan om vrij te kunnen bewegen vanuit je eigen plek, zodat leven, werken en zorgen als (meer) moeiteloos wordt ervaren.