Beweging en bezieling in leven, werken en mantelzorgen

 

Leven, werken en zorgen doe je samen, in de interactie met de ander. Het leven is relatie en gedrag ontstaat in relatie tot anderen. De pijlers van Buro Systemisch Bewustzijn zijn dan ook: samenleven in families en de samenleving, samenwerken in organisaties, teams en groepen & samen zorgen in het samenspel van formele en informele zorg. 

 

Patronen

Als formele of informele zorg- of hulpverlener, sociaal werker of leidinggevende in het brede sociaal domein ken je het vast... herhalende gedragspatronen van jezelf, de ander, de familie, het team, de (netwerk)organisatie en/of de samenleving. Deze belemmerende patronen uiten zich in steeds weer terugkerend, lastig te doorbreken gedrag. Denk aan: moeite met het innemen van je eigen plek, een ongezonde uitwisseling in geven en nemen of voortdurend gedoe in het team. Ondanks herhaaldelijke pogingen om (het) te veranderen, lijkt het maar niet te lukken. 

 

Individu, familie en team

Buro Systemisch Bewustzijn zet zich vol passie in bij individuele, familie- en teamvraagstukken met hart voor mantelzorg en het brede sociaal domein. We gaan anders kijken naar het patroon - het steeds terugkerende probleem of vraagstuk - om de niet-zichtbare dynamieken, in de onderstroom, zichtbaar te maken. Inzicht geeft nieuw perspectief. Als het onbewuste bewust wordt, als de oorsprong van het gedrag gezien en erkend is, ontstaat er beweging(svrijheid) en maken oude patronen ruimte voor nieuw gedrag. 

 

Beweging

Je gaat stilstaan om vrij te kunnen bewegen, vanuit je eigen volwassen plek, zodat er in jezelf, de familie, (netwerk)organisatie, het team en/of de samenleving een werkelijke transformatie kan plaatsvinden, van binnenuit. Als je je eigen plek inneemt... leef, werk en zorg je vanuit de bedoeling, vanuit een natuurlijke stroom, vrij, vol passie en bezieling. Je zult een nieuwe 'werkelijkheid' ervaren en je op een andere manier verhouden tot jezelf, de ander, de wereld en het leven. Dan ervaar je de kracht van moeiteloos (samen)leven, (samen)werken en mantelzorgen!

 

Buro Systemisch Bewustzijn werkt ook met My Motivation Insights om individuen en teams inzicht te geven in hun dieper gelegen drijfveren en motivaties. www.mymotivation.com