procesbegeleiding en projectleiding 

Interim opdrachten in het sociaal domein, zorg en onderwijs

 

Naast (team- en loopbaan)coaching en training is Buro Systemisch Bewustzijn inzetbaar voor interim opdrachten in de rol van:

 • Procesbegeleider
 • Projectleider
 • Aanjager en kwartiermaker
 • Ontwikkelaar
 • Adviseur

O.a. bij verandering, doorontwikkeling, nieuw vorm te geven opdrachten en projecten, positioneringsvraagstukken, bij domeinoverstijgend (samen)werken, co-creatie, het werken vanuit een netwerkorganisatie en het organiseren van mantelzorgvriendelijk beleid.

Mirjan kan niet anders dan door de systemische bril te kijken naar processen. Haar hart ligt bij:

 • Bezield leven en werken
 • Menselijke, interpersoonlijke processen (groeps- en systeemdynamiek)
 • Vitale medewerkers in vitale teams en organisaties
 • Vitale studenten in vitale groepen en de onderwijsinstelling
 • Duurzaam werkplezier
 • Talentontwikkeling
 • Preventief verzuimbeleid

Door haar jarenlange ervaring in uiteenlopende functies op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de sectoren werk en inkomen, recruitment, arbeidsre-integratie, onderwijs, het brede welzijnswerk, informele zorg, ouderen- en gehandicaptenzorg en ambulante begeleiding is ze bekend met zowel het speelveld van mens en werk, het brede sociaal-maatschappelijke veld als het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Voor meer informatie en/of interesse>