procesbegeleiding en projectleiding 

Interim opdrachten in het brede sociaal domein

 

Naast (team- en loopbaan)coaching en training is Buro Systemisch Bewustzijn inzetbaar voor interim opdrachten in de rol van:

  • Procesbegeleider
  • Projectleider
  • Aanjager en kwartiermaker
  • Trainer
  • Ontwikkelaar
  • Adviseur

O.a. bij verandering, doorontwikkeling, nieuw vorm te geven opdrachten en projecten, positioneringsvraagstukken, bij domeinoverstijgend (samen)werken, co-creatie, het werken vanuit een netwerkorganisatie en het organiseren van mantelzorgvriendelijk beleid.

Mirjan kan niet anders dan door de systemische bril te kijken naar processen. Haar hart ligt bij:

  • Menselijke, interpersoonlijke processen (groeps- en systeemdynamiek)
  • Bezield leven en werken
  • Zingeving
  • De kracht van verhalen

Door haar jarenlange ervaring in uiteenlopende functies op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de sectoren werk en inkomen, recruitment, arbeidsre-integratie, onderwijs, het brede welzijnswerk, informele zorg, ouderen- en gehandicaptenzorg en ambulante begeleiding is ze bekend met zowel het speelveld van mens en werk, het brede sociaal-maatschappelijke veld als het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Voor meer informatie>