Moeiteloos zorgen, De Methodiek

 

Training Moeiteloos Zorgen, de methodiek

Als professional in de informele en formele zorg, het wijkteam, WMO-loket, welzijnswerk, onderwijs of de huisartsenzorg krijg je te maken met jongeren die opgroeien met zorg(en) en/of (jong)volwassen mantelzorgers. Ook als HR-medewerker, verzuimbegeleider of leidinggevende kun je er niet omheen: werknemers die informele zorg verlenen. In het brede sociale domein en binnen het zorglandschap zetten formele zorgverleners zich daarnaast dag en nacht in om passende hulp en zorg te verlenen aan cliënten en patiënten. Al deze mensen werken vaak harder dan de bedoeling is. Stilstaan lijkt geen optie. Veelal heb je geen idee wat er achter het masker van de zorgende cliënt, jongere, student, patiënt of werknemer schuil gaat. Wat de impact kan zijn van landurige intensieve zorg en/of begeleiding voor een ander is vaak niet zichtbaar totdat het te laat is. Overbelasting kan leiden tot overspannenheid, burn-out en zelfs ontsporing binnen de zorgrelatie, met alle gevolgen van dien! 

De training en methodiek 'Moeiteloos zorgen' geeft jou als professional tools in het werken met (werkende) mantelzorgers, zorgvrijwilligers en formele zorgverleners om overbelasting, ontsporing en langdurig verzuim te voorkomen. Zowel informele als formele zorgverleners lijken het vanzelfsprekend te vinden om te zorgen voor een ander en daarbij zichzelf op de laatste plaats te zetten. Ze zijn zich er soms niet eens van bewust dat ze zichzelf voorbij lopen. In deze training ga je als professional leren kijken door een systemische bril om patronen en dynamieken binnen het zorgen te (h)erkennen. Als de oorsprong van belemmerend herhalend gedrag zichtbaar is, kun je de zorgverlener begeleiden op weg naar het zorgen vanuit de eigen plek. Zorgen vanuit de eigen plek geeft een gevoel van vrijheid in het zorgen en dat maakt het zorgen lichter en beter te combineren met o.a. gezin en werk.

Doelgroep en niveau van de training

De training is bedoeld voor: mantelzorgondersteuners, sociaal werkers (wijkteams en het brede welzijnswerk), WMO-consulenten, praktijkondersteuners huisarts, ambulant begeleiders, gezins- en jeugdzorgprofessionals, (school- en bedrijfs)maatschappelijk werkers, leerlingbegeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren onderwijs, KOPP/KOV-trainers, ondersteuners van zorgvrijwilligers, HR-medewerkers, verzuimbegeleiders en leidinggevenden. Van jou als deelnemer wordt verwacht dat je bereid bent tot het reflecteren op het eigen gedrag en het handelen in de rol van begeleider/coach van zorgverleners binnen de beroepsmatige context.

Inhoud en werkvormen

'Moeiteloos zorgen' is een ervaringsgerichte training waarin je als professional de praktische oefeningen - die je kunt gebruiken in de begeleiding van zorgverleners - zelf gaat ervaren en je leert werken met de 'Moeiteloos zorgen opstellingenset', ook te gebruiken in familiegesprekken. Dat wat je leert en ervaart, is essentieel om zorgverleners te kunnen begeleiden vanuit de methodiek van 'Moeiteloos zorgen'. De oefeningen vinden plaats in tweetallen en in kleine groepjes. Ook vindt er plenair informatieoverdracht plaats. De rode draad van de training is bewustzijn op het ontstaan van belemmerende en bekrachtigende gedragspatronen en hoe deze te kunnen loslaten/hanteren om lichter te leven en zorgen. Het gaat over plek- en lichaamsbewustzijn, herhalende patronen, de systemische wetmatigheden & de werking van de overlevingsmechanismen, bewust zijn van de kracht van de onderstroom, (be)grenzen, overdracht en (steun) leren ontvangen.

Na de training heb je geleerd:

  • Wat maakt dat juist deze kinderen, jongeren en/of volwassenen (zoveel) zorgtaken op zich nemen.
  • Over het waarom van gedrag(spatronen) van de zorgverlener, zoals het (willen) dragen van de lasten van de ander, hoe je de oorsprong van deze patronen zichtbaar kunt maken en kunt 'laten oplossen'. 
  • Hoe je de zorgverlener zelf inzicht geeft in de (huidige) draaglast en daarnaast de eigen persoonlijke draagkracht kunt laten ervaren.
  • Hoe je de zorgverlener kunt begeleiden binnen het veld van leven en zorgen. Wie ben ik als mens en wie ben ik als zorgverlener?
  • Over de dynamieken binnen het veld van zorgen, de invloed hiervan op de zorgverlener en hoe je de zorgverlener zelf kunt laten ervaren welke plek hij/zij inneemt en wat een (beter) passende plek zou zijn.
  • Hoe je de zorgverlener grenzen kunt laten ervaren. Je kunt jezelf alleen begrenzen als je je grenzen voelt.
  • Hoe je de zorgverlener steun kunt laten ervaren, ook als deze niet zichtbaar/voelbaar is. 

Studiebelasting en certificering

De training bestaat uit twee lesdagen - van 9.30 tot 17.00 uur. Voor aanvang van de training krijg je de literatuur - ‘Zie mij’ en ‘Naar eer en geweten’ - toegestuurd. De ‘Moeiteloos zorgen opstellingenset’ ontvang je tijdens de tweede lesdag. Het lezen van de literatuur is aan te raden als basis voor deze verdiepende training. Er vindt geen examinering plaats. Na deelname aan beide trainingsdagen ontvang je het certificaat ‘Moeiteloos zorgen in informele en formele zorg.’

Locatie en kosten

Locatie: Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 7131 DP Lichtenvoorde

Kosten: € 599,- (BTW-vrij; CRKBO-geregistreerd) incl. literatuur (€ 35,95), de ‘Moeiteloos zorgen opstellingenset’ (€ 130,- bij losse verkoop), koffie, thee en gezonde tussendoortjes. Excl. lunch. Kosten Incompany-training - ook voor meerdere organisaties tegelijkertijd - op aanvraag. Voor meer informatie en/of aanmelden>