moeiteloos werken

Persoonlijk leiderschap, loopbaancoaching & beweging in teams, organisaties en groepen

 

Team-, groeps- en organisatieontwikkeling

Naast individuele coaching is Buro Systemisch Bewustzijn inzetbaar voor intervisie, leercirkels, teamcoaching en procesbegeleiding bij positioneringsvraagstukken, teamvorming, verander- en ontwikkeltrajecten en bij herhalende gedragspatronen in teams, (netwerk)organisaties, (project)groepen en schoolklassen in het brede sociaal domein. Het gaat om patronen die maar niet doorbroken lijken te kunnen worden. Je kunt hierbij denken aan:

 • Groepsvorming, eilandcultuur binnen de organisatie, team en/of groep
 • Moeite met samenwerken
 • Gevoel van onveiligheid
 • Sabotagegedrag door een of meerdere medewerkers, leidinggevenden of leerlingen/studenten
 • Onrust in het team, organisatie of groep
 • Herhalende conflicten
 • Hoog ziekteverzuim
 • Managers en/of medewerkers die komen en gaan
 • Medewerkers en/of leidinggevenden die niet tot hun recht komen in hun rol
 • Onduidelijkheid over positie(s) en de daarbij behorende verantwoordelijkheden
 • Weerstand tegen verandering
 • 'Herhalend gedoe'

Bij hardnekkige patronen gaan we uitzoomen, kijken naar het grotere geheel en de dynamieken die spelen in de onderstroom. Een professional werkzaam vanuit een (sociaal) team, projectgroep of netwerkorganisatie maakt daarnaast ook nog deel uit van andere sociale systemen. Hoe verhouden deze systemen zich tot elkaar, tot het sociaal-maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke speelveld en wat is de invloed hiervan op het functioneren van zowel het individu als het team?

Systemisch kijken levert vaak andere informatie en oplossingsrichtingen op. Voor meer informatie en/of een offerte op maat> 

Buro Systemisch Bewustzijn werkt ook met My Motivation Insights om individuen en teams inzicht te geven in hun dieper gelegen drijfveren en motivaties. www.mymotivation.com

 

Coaching operationeel professional en leidinggevende 

In je rol als zorg- of hulpverlener, sociaal werker of leidinggevende in het brede sociaal domein zet je je graag in voor anderen. Je eigen welbevinden vind je minder belangrijk dan dat van de ander of de (netwerk)organisatie. 'Niet lullen maar poetsen,' zou jouw credo kunnen zijn. 'Hup, nog een paar aapjes erbij op jouw schouders.' Jij draagt het allemaal, ook wat niet van jou is. Overspannenheid en/of burnout ligt op de loer, maar dat gebeurt jou niet. Of... misschien is het je al eens of meerdere malen gebeurt of zit je er op dit moment midden in. Als je je herkent in bovenstaande of in thema's als:

 • Voortdurende onrust in je hoofd en/of lichaam
 • Perfectionisme 
 • Niet of lastig in beweging kunnen komen
 • Terugkerend gedoe ervaren op je werk
 • Niet of lastig kunnen delegeren
 • Geen nee kunnen zeggen
 • Moeite met macht(sposities)
 • Je eigen plek/positie niet goed kunnen innemen
 • Moeite met het dragen van verantwoordelijkheid 
 • Hoge verwachtingen van jezelf en/of de ander

Je neemt altijd jezelf mee. Voor alles ben je mens. Dat is waar het begint, bij jouw persoonlijk leiderschap. Het is van belang om vanuit contact met jezelf in contact te kunnen zijn met de ander. Hoe je er bent is essentieel om je eigen plek te ervaren. Als je leeft en werkt vanuit je eigen plek/positie, kun je ook zorg of hulp verlenen, begeleiding bieden of leidinggeven vanuit een passende plek/positie. Dan sta je zelf achter het stuur van je eigen leven en leef en werk je meer moeiteloos, vanuit je eigen potentieel, stevig in verbinding met jezelf en anderen. 

Hoe ziet een systemische coachingssessie eruit?

We gaan kort met elkaar in gesprek om - het verlangen achter - je vraag of probleem helder te krijgen. Mogelijk maken we ook een (or)genogram om systemisch te kunnen kijken en werken. We kijken naar de oorsprong van herhalend gedrag, naar de invloed van de dynamieken binnen het organisatie-/werksysteem en/of het systeem van herkomst op jouw gedrag in dit moment in je werk en leven. Dit doen we door te werken met systemische oefeningen, vloerankers en/of tafelopstellingen.  

 

Systemische loopbaancoaching 

Individuele loopbaanvraagstukken vragen om aandacht en ruimte. Als je niet weet waar je blij van wordt, je niet vanuit je hart werkzaam bent en je graag wil werken vanuit passie en eigen potentieel, kan loopbaancoaching helpend zijn. Je gaat ont-dekken wie jij bent, wat je kunt, waar je in gelooft en waar je voor staat, zodat je vol bezieling vanuit je eigen persoonlijke waarden gaat werken in een voor jou passende functie binnen een passende werkomgeving. 

Vraagstukken die aangekeken kunnen worden, zijn:

 • Je weet niet of dit de baan is waar je langere tijd voor wil gaan
 • Je moet of wil stoppen in je werk en je weet niet wat nu te doen
 • Je wil een opleiding volgen, maar weet niet welke passend is voor jou
 • Je bent toe aan een nieuwe stap in je loopbaan
 • Je loopt op je werk voortdurend tegen dezelfde thema's aan 
 • De balans tussen werken en leven is vaak ver te zoeken
 • Je voelt je onvrij in het maken van (loopbaan)keuzes
 • Het lukt je niet om in beweging te komen
 • Je zou graag promotie maken, maar je wordt nooit gevraagd voor een andere rol
 • Je hebt het gevoel dat er meer in je zit dan eruit komt

Hoe ziet een loopbaancoachingssessie eruit?

We gaan met elkaar in gesprek over jouw loopbaanvraag en mogelijk onderliggende thema's. Wat speelt er in jouw loopbaan tot nu toe, welke patronen herhalen zich en wat mag er worden aangekeken om je eigen potentieel en waarden te ont-dekken? We werken met een tijdlijn, om vanuit oorsprong naar bestemming te kunnen bewegen. Er tussenin bevindt zich jouw potentieel. Mogelijk maken we ook een genogram om patronen in je persoonlijk leven zichtbaar te maken en te vertalen naar jouw loopbaanvraagstukken. 

 

Praktische informatie individuele systemische (loopbaan)coaching

Voor wie? Voor operationeel professionals en leiders die naar persoonlijke, werkgerelateerde thema's en/of loopbaanvraagstukken willen kijken

Tijdsduur: max. 90 minuten 

Waar: incompany, op locatie - ook buiten - en online (Zoom)

Door wie: Mirjan Hijink

Kosten: Zakelijk € 135,- (excl. 21% BTW), Particulier € 121,- (incl. 21% BTW)

Aanmelden en/of vragen: telefonisch, per email of contactformulier