Moeiteloos samen zorgen

 

Training Moeiteloos zorgen voor beroepsmatige zorgverleners - Incompany

Een prettig samenspel van informele en formele zorg is essentieel om als beroepsmatig zorgverlener met plezier werkzaam te kunnen zijn en blijven. Om dit te kunnen faciliteren is het noodzakelijk om oog en oor te hebben voor de klant. Het begint tenslotte altijd bij de klant, de klant staat centraal en de klant is binnen de zorgsetting niet alleen de hulpvrager! Familieleden en vrienden - dan wel de mantelzorgers - zijn nauw betrokken bij het leven van de hulpvrager en zijn als vanzelfsprekend dan ook evenveel klant. In deze training ga je als zorgprofessional mantelzorg bekijken vanuit systemisch, relationeel perspectief. Het begint altijd met de relatie, allereerst de relatie tussen de mantelzorger en hulpvrager. Deze relatie was er al voordat je als zorgprofessional betrokken was en vormt het fundament van de samenwerking tussen jou als formeel zorgverlener en zowel de hulpvrager als de mantelzorger(s).

Je gaat ervaren wat jouw plek is als formeel zorgverlener in relatie tot de hulpvrager en de mantelzorger(s) en hoe je vanuit deze plek kunt bewegen. Wat doe je en wat laat je? Hoe verhoud je je als beroepsmatig zorgprofessional tot de hulpvrager en de mantelzorger(s)? Wat is jouw rol als het gaat om het samenwerken, om het samenspel met elkaar? Je gaat leren uitzoomen om het groter geheel te kunnen zien en voorbij het oordeel te kunnen zijn, als voorwaarde voor de meest optimale samenwerking. Het gaat erom de ander te kunnen zien in de context van het eigen leven en in het zorgen; als mens, als deel van het eigen familiesysteem. Als de mantelzorger echt wordt gezien in relatie tot de hulpvrager, inclusief de voorgeschiedenis, en de eigen plek kan blijven innemen zal het zorgen als meer moeiteloos worden ervaren door zowel jou als beroepsmatig zorgverlener als de mantelzorger(s). Dan wordt zorgen moeiteloos 'samen zorgen'.

Doelgroep en niveau van de training

De training is bedoeld voor: beroepsmatige zorgverleners in de Ouderenzorg, Thuiszorg, GGZ en Gehandicaptenzorg; van niveau 2 tot en met niveau 5. Het is een training op identiteitsniveau. Dit betekent dat van jou als deelnemer wordt verwacht bereid te zijn tot het reflecteren op je eigen gedrag. Het gaat dus niet (alleen) om theoretische kennisoverdracht, maar om het ervaren, om bewustzijn en gewaarzijn te ontwikkelen op systemisch, relationeel werken.

Inhoud en werkvormen

Moeiteloos zorgen voor beroepsmatige zorgverleners is een ervaringsgerichte training waarin je als professional gaat ervaren welke beweging je maakt in het zorgen, in relatie tot de ander. Je gaat stilstaan, ruimte maken voor je eigen ontwikkeling als zorgverlener in het samenspel met de hulpvrager en mantelzorger(s). Het 'samen zorgen' vormt de rode draad van deze bewustzijnstraining, waarin we naast systemische oefeningen ook gaan werken met verhalen/biografiek. Je gaat als deelnemer ervaren door te oefenen, spelen, vallen en weer op te staan. De oefeningen vinden zowel plenair, in de groep, plaats als in tweetallen en in kleine groepjes.  

Na de training heb je geleerd:

  • Over de systemische wetmatigheden, projectie, overdracht en tegenoverdracht en over rouw bij levend verlies.
  • Welke plek je van nature inneemt in het leven en in het zorgen en welke plek passend is.
  • Hoe je je verhoudt tot de hulpvrager en mantelzorger(s), welke beweging je maakt en zou kunnen maken.
  • Om uit te zoomen en zoveel als mogelijk voorbij het oordeel te zijn om systemisch te kunnen werken.
  • Over persoonlijk leiderschap in het samenspel met de hulpvrager en mantelzorger(s).
  • Dat een prettige relatie met de hulpvrager en mantelzorger(s) zorgt voor een moeiteloos samenwerken en hierdoor veel werkplezier.

Studiebelasting en certificering

De training bestaat uit twee tot vier dagdelen, afhankelijk van de startpositie van de deelnemers. Buro Systemisch Bewustzijn sluit aan op de leerbehoefte en wensen van de opdrachtgever. Waar lopen beroepsmatige zorgverleners tegenaan in het samenspel met hulpvragers en mantelzorgers? Voor aanvang van de training lees je het boek 'Niets meer te geven; als (mantel)zorgen je leven is' (aan dit boek wordt momenteel gewerkt). Het lezen van de literatuur is aan te raden als basis voor deze verdiepende training. Er vindt geen examinering plaats. Na deelname aan beide trainingsdagen ontvang je het certificaat ‘Moeiteloos zorgen voor beroepsmatige zorgverleners.' Voor meer informatie en/of een offerte op maat>