familie- en werkopstelling

Voor professionals in het brede sociaal domein & (werkende) mantelzorgers

 

Een opstelling in een groep is een krachtige manier om inzicht te krijgen in onbewuste relationele dynamieken die ten grondslag liggen aan herhalende, veelal hardnekkige, belemmerende gedragspatronen. Het gaat om gedrag dat niet dienend is voor jezelf en voor het kunnen leven van jouw eigen leven, vanuit eigen potentieel, in verbinding met jezelf en anderen. Deze thema's blijven zowel in je leven, werk als in het mantelzorgen steeds maar weer voorbij komen. Ondanks de vele pogingen die je hebt ondernomen om deze herhalende patronen te doorbreken, blijven ze in stand. Je hebt een diep verlangen om dit te veranderen, maar je hebt geen idee hoe je blijvende verandering teweeg kunt brengen. 

Thema's kunnen zijn:

 • Moeite met begrenzen, geen nee kunnen zeggen, vaak meer doen dan nodig is.
 • Altijd in de 'ik-doe-het-wel-stand' staan. Je loopt al voordat er een vraag is gesteld.
 • Meer zorgen voor anderen dan voor jezelf. Zelfzorg en/of zelfcompassie ken je niet.
 • Een voortdurende, niet te stoppen innerlijke onrust, zowel in je hoofd als in je lijf.
 • Je regelmatig schuldig voelen en/of het gevoel van schaamte goed kennen.
 • Een gevoel van zwaarte en/of somberheid; alsof je meer draagt dan je aankunt.
 • Regelmatig in conflict raken met mensen, zowel in het leven, in het mantelzorgen als in je werk.
 • Niet weten wie je bent, wat je blij maakt en waar jij voor staat in jouw leven en/of werk.
 • Moeite hebben met jezelf laten zien in een groep, in het team en/of de organisatie.
 • Het niet dulden van autoriteit, moeite hebben met iets aan te nemen van leidinggevenden.
 • Geen plezier hebben in je werk, in de functie(s) die je vervult.

Pas als de oorsprong van jouw steeds terugkerende thema bekend is, kun je het gedragspatroon bij de wortels aanpakken. De oorsprong van het herhalende gedrag zichtbaar maken, dat is wat we gaan doen tijdens de opstelling.

We kijken naar het thema dat zich in dit moment in jouw leven, werk en/of mantelzorgsituatie stelselmatig aandient, dat waar jij blijvend tegenaan loopt. Als - na een kort gesprek - het onderliggende verlangen helder is, wordt jouw herkomstsysteem, huidige gezinssysteem of werksysteem opgesteld. Diverse deelnemers zullen worden uitgenodigd om een familielid, collega en/of leidinggevende te representeren. Met elkaar vertegenwoordigen zij het familie- of werksysteem van jou als vraagsteller. Gebeurtenissen uit jouw familiesysteem, mogelijk van generaties terug, kunnen van invloed zijn op jouw herhalende gedrag in het hier en nu. Het gaat om het patroon dat je meeneemt in je leven, naar je werk, in je rol als zorgverlener, sociaal professional of leidinggevende en eveneens in je rol als mantelzorger.

In de opstelling kijken we naar de onbewuste onderstroom om de oorsprong van jouw gedragspatronen te ont-dekken. Het kan je inzichten geven die tot nu toe verborgen waren in het (collectieve) onderbewuste. Wanneer iets dat onzichtbaar was zichtbaar wordt gemaakt, wanneer je het groter geheel kunt zien en aannemen is het beter te hanteren. Als de dynamiek wordt aangekeken en erkend, lost het belastende patroon behorend bij de dynamiek zich vaak vanzelf op. Stap voor stap zul je je eigen plek innemen, waardoor je (meer) stevig staat en voluit leeft, werkt en zorgt vanuit eigen potentieel. Een opstelling kan het begin zijn van de reis naar wie jij werkelijk bent en daarmee wat jij te doen hebt in jouw leven en werk. Leven, werken en (mantel)zorgen zal als (meer) moeiteloos worden ervaren. 

Voor meer informatie en/of interesse>