Maatschappelijke opstelling

Opstelling in de groep voor sociaal professionals

 

Als sociaal professional ben je werkzaam in het speelveld van sociaal-maatschappelijke vraagstukken waar het politiek-bestuurlijke krachtenveld eveneens onderdeel van uit maakt. Om de dynamieken die - in de onderstroom - spelen binnen dit krachtenveld te kunnen zien, is het van belang om het sociale thema te plaatsen in de context van het grotere geheel. Tijdens een opstelling gaan we uitzoomen en kijken naar de onderliggende patronen; hoe de verschillende systemen en mensen - binnen het krachtenveld - zich tot elkaar verhouden, zodat de belemmering en dus ook het potentieel zichtbaar kan worden. Voor meer informatie en/of interesse>