sociaal werk training

Voor professionals in (jeugd)zorg, welzijn en onderwijs 

 

Voor professionals en teams werkzaam in het sociale domen zijn er - naast het open aanbod - trainingen op maat, zowel incompany (landelijk) als op locatie in de regio Achterhoek. De inhoud, werkvormen, groepsgrootte en de duur van de training wordt afgestemd op de (leer)behoefte van de opdrachtgever(s) en/of deelnemers. Ook worden er leercirkels en intervisiebijeenkomsten begeleid en is Buro Systemisch Bewustzijn inzetbaar voor teamcoaching - bij teamvorming en 'gedoe' - in sociale teams: (team)coaching sociaal professionals en teams>

 

Training Moeiteloos Zorgen - In informele en formele zorg - 2 dagen

Als professional binnen de informele en formele zorg, het wijkteam, WMO-loket, welzijnswerk, onderwijs of de huisartsenzorg krijg je te maken met kinderen en/of jongeren die opgroeien met zorg(en) en/of volwassen mantelzorgers. Ook als HRM-medewerker, verzuimbegeleider of leidinggevende kun je er niet omheen: werknemers die informele zorg verlenen. In het brede sociale domein en binnen het zorglandschap zetten formele zorgverleners zich daarnaast dag en nacht in om passende hulp en zorg te verlenen aan cliënten en patiënten. Al deze mensen werken vaak harder dan de bedoeling is. Stilstaan lijkt geen optie. Veelal heb je geen idee wat er achter het masker van de zorgende cliënt, jongere, leerling, patiënt of medewerker schuil gaat. Wat de impact is van landurige intensieve zorg en/of begeleiding voor een familielid, patiënt of cliënt is vaak niet zichtbaar.

De training en methodiek 'Moeiteloos zorgen' geeft jou als professional tools in het werken met (jonge) mantelzorgers, zorgvrijwilligers en formele zorgverleners om overbelasting te voorkomen. Zowel informele als formele zorgverleners lijken het vanzelfsprekend te vinden om te zorgen voor een ander en daarbij zichzelf op de laatste plaats te zetten. Ze zijn zich er soms niet eens van bewust dat ze zichzelf voorbij lopen. In deze training ga je als professional leren kijken door een systemische bril om patronen en dynamieken te (h)erkennen. Als je de oorsprong van belemmerend herhalend gedrag zichtbaar kunt laten zijn, kun je de zorgverlener begeleiden op weg naar het zorgen vanuit de eigen plek. Zorgen vanuit de eigen plek geeft een gevoel van vrijheid en dat maakt het zorgen lichter. Dit doe je door middel van het werken met de 'Moeiteloos zorgen opstellingenset'. 

Inhoud en werkvormen

'Moeiteloos zorgen' is een ervaringsgerichte training waarin je als professional de praktische oefeningen - die je kunt gebruiken in de begeleiding van zorgverleners - zelf gaat ervaren en je leert werken met de 'Moeiteloos zorgen opstellingenset'. Dat wat je leert en ervaart, is essentieel om zorgverleners te kunnen begeleiden vanuit de methodiek van 'Moeiteloos zorgen'. De oefeningen vinden plaats in tweetallen en in kleine groepjes. Ook vindt er plenair informatieoverdracht plaats. De rode draad van de training is bewustzijn op het ontstaan van belemmerende en bekrachtigende gedragspatronen en hoe deze te kunnen loslaten om lichter te leven en zorgen. Het gaat over plek- en lichaamsbewustzijn, herhalende patronen, overdracht, de systemische wetmatigheden & de werking van de overlevingsmechanismen, bewust zijn van de kracht van de onderstroom, (be)grenzen, overdracht en (steun) leren ontvangen.

Na de trainingsdagen heb je geleerd:

 • Wat maakt dat juist deze kinderen, jongeren en/of volwassenen (zoveel) zorgtaken op zich nemen.
 • Over het waarom van het (herhalende) gedrag van de zorgverlener, zoals het (willen) dragen van de lasten van de ander, hoe je de oorsprong zichtbaar kunt maken en deze kunt 'laten oplossen'. 
 • Hoe je de zorgverlener zelf inzicht geeft in de (huidige) draaglast en daarnaast de eigen persoonlijke draagkracht kunt laten ervaren.
 • Hoe je de zorgverlener kunt begeleiden binnen het veld van leven en zorgen. Wie ben ik als mens en wie ben ik als zorgverlener?
 • Over de dynamieken binnen het veld van zorgen, de invloed hiervan op de zorgverlener en hoe je de zorgverlener zelf kunt laten ervaren welke plek hij/zij inneemt en wat een (beter) passende plek zou zijn.
 • Hoe je de zorgverlener grenzen kunt laten ervaren. Je kunt jezelf alleen begrenzen als je je grenzen voelt.
 • Hoe je de zorgverlener steun kunt laten ervaren, ook als deze niet zichtbaar/voelbaar is. 

Locatie en kosten

Locatie: Cultureel Centrum Den Diek te Lichtenvoorde. 

€ 750,- (BTW-vrij; CRKBO-geregistreerd). Incl. literatuur (€ 35,95), de ‘Moeiteloos zorgen opstellingenset’ (€ 99,- bij losse verkoop) en individuele supervisie (online), koffie, thee en gezonde tussendoortjes. Excl. lunch. Kosten Incompany-training op aanvraag. Voor meer informatie en/of interesse> 

 

Training Anders kijken, anders doen in het sociaal werk en brede welzijnswerk - 2 dagen  

In deze training ga je als sociaal werker, jongeren-, ouderen- en/of opbouwwerker anders kijken naar gedrag(spatronen). In je werk met zowel individuen als groepen is het helpend om het gedrag van mensen te zien in relatie tot de context, het collectief, danwel het grotere geheel. Wat maakt dat iemand doet zoals hij doet? Wat wil deze persoon met zijn gedrag (onbewust) laten weten? Als je door een systemische bril kijkt, zul je met andere ogen naar de wereld, het leven, collectieve thema's en groepsdynamieken kijken. Je gaat waarnemen met een meer zuivere, heldere blik. 'Vreemd' gedrag ga je zien als reactie op iets dat zich afspeelt in de onderstroom; dat wat niet direct zichtbaar is, maar wel van grote invloed op het (groeps)gedrag in de bovenstroom. In deze training leer je over de invloed van de verbinding in de onderstroom, het ontstaan van herhalende belemmerende gedragspatronen en hoe deze patronen te doorbreken.

In jouw werk maak je onderdeel uit van verschillende (team-, project-, netwerk-, organisatie-, bestuurs- en bewoners-)systemen met de daarbij behorende leidende principes. Wat in essentie zijn we voor de samenleving? Voor wie ben jij er in essentie? Hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Het gaat over het innemen van jouw plek - positie in het sociaal-maatschappelijke en politiek-bestuurlijke krachtenveld en over hoe je stevig blijft staan. Het gaat ook over bewustzijn vanuit welke plek - positie je een beweging maakt in het vinden en verbinden van mensen met en voor wie je werkt. Hoe kun je daarnaast voorbij het oordeel waarnemen in het werken met (groepen) mensen, (netwerk)organisaties en teams met verschillende belangen? Je leert de signalen van je lichaam te gebruiken als informatiebron en voor het creëren van een holding space in het werken met individuen en groepen. Ook gaan we met elkaar sociaal-maatschappelijke thema's systemisch bekijken. 

Inhoud en werkvormen

'Anders kijken, anders doen in het sociaal werk en brede welzijnswerk' is een ervaringsgerichte training waarin je je als sociaal professional laat onderdompelen in systemisch bewustzijn, de invloed van de niet-zichtbare onderstroom op (zichtbaar) gedrag en de oorsprong van hardnekkige herhalende gedragspatronen. Je leert waar te nemen vanuit een systemische bril. Je gaat van 'anders kijken' naar 'anders doen'. Je leert om er te zijn en te blijven, ook als het spannend wordt. De training bestaat, naast theoretische toelichting over overdracht, projectie, systemische wetmatigheden en overlevingsmechanismen, uit (systemische) oefeningen, inquiry, kleine opstellingen en eventueel een maatschappelijke opstelling. We spelen in op wat er op dat moment - in de groep en/of de samenleving - speelt, ofwel wat er mag worden aangekeken. De oefeningen vinden plaats in tweetallen en in kleine groepjes.

Na de trainingsdagen heb je geleerd:

 • Wat systemisch werken is en hoe je vanuit de systemische bril naar mensen en gedrag(spatronen) kunt kijken.
 • Over de kracht van de invloed van de niet-zichtbare onderstroom op het zichtbare gedrag in de bovenstroom.
 • Anders te kijken naar collectieve vraagstukken, groepsdynamieken en sociaal-maatschappelijke thema's. 
 • 'Te doen door niet te doen', zonder intentie aanwezig te zijn, zoveel als mogelijk voorbij de oordelen, in het niet-weten.
 • Over plek- en lichaamsbewustzijn en hoe een holding space te creëren voor de mensen met en voor wie je werkt.
 • Hoe je stevig kunt (blijven) staan in een sociaal-maatschappelijk en politiek-bestuurlijk krachtenveld; met mogelijk tegenstrijdige belangen.

Locatie en kosten

Locatie: Cultureel Centrum Den Diek te Lichtenvoorde. Kosten: € 525,- (BTW-vrij), inclusief literatuur (wordt voor aanvang toegestuurd), koffie, thee en gezonde tussendoortjes. Excl. lunch. Kosten bij Incompany-training op aanvraag. Voor meer informatie en/of interesse>