moeiteloos zorgen 

Voor (werkende) mantelzorgers en mantelzorgondersteuners 

 

Voor mantelzorgers en professionals die werken met en voor (werkende) mantelzorgers zijn er - naast het open aanbod - trainingen op maat, zowel incompany (landelijk) als op locatie in de regio Achterhoek. De inhoud, werkvormen, groepsgrootte en de duur van de training wordt afgestemd op de (leer)behoefte van de opdrachtgever(s) en/of deelnemers. Ook worden er gastlessen, lezingen en workshops verzorgd over opgroeien met zorg(en), parentificatie en ontspoorde mantelzorg. Aandacht voor de jonge mantelzorger staat in dit aanbod centraal. Voor meer informatie en/of interesse>

 

Training Moeiteloos Zorgen - In informele en formele zorg - 9 en 23 februari 2023

AANMELDEN

 

Als professional in de informele en formele zorg, het wijkteam, WMO-loket, welzijnswerk, onderwijs of de huisartsenzorg krijg je te maken met kinderen en/of jongeren die opgroeien met zorg(en) en/of volwassen mantelzorgers. Ook als HRM-medewerker, verzuimbegeleider of leidinggevende kun je er niet omheen: werknemers die informele zorg verlenen. In het brede sociale domein en binnen het zorglandschap zetten formele zorgverleners zich daarnaast dag en nacht in om passende hulp en zorg te verlenen aan cliënten en patiënten. Al deze mensen werken vaak harder dan de bedoeling is. Stilstaan lijkt geen optie. Veelal heb je geen idee wat er achter het masker van de zorgende cliënt, jongere, leerling, patiënt of medewerker schuil gaat. Wat de impact is van landurige intensieve zorg en/of begeleiding voor een familielid, patiënt of cliënt is vaak niet zichtbaar.

De training en methodiek 'Moeiteloos zorgen' geeft jou als professional tools in het werken met (jonge) mantelzorgers, zorgvrijwilligers en formele zorgverleners om overbelasting te voorkomen. Zowel informele als formele zorgverleners lijken het vanzelfsprekend te vinden om te zorgen voor een ander en daarbij zichzelf op de laatste plaats te zetten. Ze zijn zich er soms niet eens van bewust dat ze zichzelf voorbij lopen. In deze training ga je als professional leren kijken door een systemische bril om patronen en dynamieken binnen het zorgen te (h)erkennen. Als je de oorsprong van belemmerend herhalend gedrag zichtbaar kunt laten zijn, kun je de zorgverlener begeleiden op weg naar het zorgen vanuit de eigen plek. Zorgen vanuit de eigen plek geeft een gevoel van vrijheid in het zorgen en dat maakt het zorgen lichter. 

Inhoud en werkvormen

'Moeiteloos zorgen' is een ervaringsgerichte training waarin je als professional de praktische oefeningen - die je kunt gebruiken in de begeleiding van zorgverleners - zelf gaat ervaren en je leert werken met de 'Moeiteloos zorgen opstellingenset', ook te gebruiken in familiegesprekken. Dat wat je leert en ervaart, is essentieel om zorgverleners te kunnen begeleiden vanuit de methodiek van 'Moeiteloos zorgen'. De oefeningen vinden plaats in tweetallen en in kleine groepjes. Ook vindt er plenair informatieoverdracht plaats. De rode draad van de training is bewustzijn op het ontstaan van belemmerende en bekrachtigende gedragspatronen en hoe deze te kunnen loslaten/hanteren om lichter te leven en zorgen. Het gaat over plek- en lichaamsbewustzijn, herhalende patronen, de systemische wetmatigheden & de werking van de overlevingsmechanismen, bewust zijn van de kracht van de onderstroom, (be)grenzen, overdracht en (steun) leren ontvangen.

Na de training heb je geleerd:

  • Wat maakt dat juist deze kinderen, jongeren en/of volwassenen (zoveel) zorgtaken op zich nemen.
  • Over het waarom van het (herhalende) gedrag van de zorgverlener, zoals het (willen) dragen van de lasten van de ander, hoe je de oorsprong zichtbaar kunt maken en deze kunt 'laten oplossen'. 
  • Hoe je de zorgverlener zelf inzicht geeft in de (huidige) draaglast en daarnaast de eigen persoonlijke draagkracht kunt laten ervaren.
  • Hoe je de zorgverlener kunt begeleiden binnen het veld van leven en zorgen. Wie ben ik als mens en wie ben ik als zorgverlener?
  • Over de dynamieken binnen het veld van zorgen, de invloed hiervan op de zorgverlener en hoe je de zorgverlener zelf kunt laten ervaren welke plek hij/zij inneemt en wat een (beter) passende plek zou zijn.
  • Hoe je de zorgverlener grenzen kunt laten ervaren. Je kunt jezelf alleen begrenzen als je je grenzen voelt.
  • Hoe je de zorgverlener steun kunt laten ervaren, ook als deze niet zichtbaar/voelbaar is. 

Locatie en kosten

Locatie: Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 7131 DP Lichtenvoorde

€ 895,- (BTW-vrij; CRKBO-geregistreerd) Incl. literatuur (€ 35,95), de ‘Moeiteloos zorgen opstellingenset’ (€ 130,- bij losse verkoop) en individuele supervisie (online, € 181,50), koffie, thee en gezonde tussendoortjes. Excl. lunch. Kosten Incompany-training op aanvraag. Voor meer informatie> Aanmelden>

 

AANBOD OP MAAT VOOR (JONGE) MANTELZORGERS EN MANTELZORGONDERSTEUNERS

 

'Je eigen plek innemen' voor (jonge) mantelzorgers

We gaan met elkaar systemisch kijken naar mantelzorg. Wat maakt dat jij - op jouw manier - zorgt voor de ander? Een aantal aspecten eerst nader bekijken en verdiepen, is hiervoor essentieel, zoals voor wie je zorgt, hoe het contact is, wat je doet, of je erkenning krijgt etc. In de training staat lichaamsbewustzijn centraal; wat ervaar ik in mijn lichaam? Hoe ben ik er? Wat leeft er in mij? Voel ik mijn grenzen? Ervaar ik schuld en schaamte? Sta je jezelf toe om te voelen wat er bij jou van binnen leeft? Je gaat innerlijk ruimte maken en ervaren hoe het voelt om ruggensteun te ontvangen. Als je geen steun kunt ontvangen, is het hard werken in je leven en in de zorg voor anderen. Je gaat je eigen plek innemen om vanuit deze plek, vanuit contact met jezelf in contact te zijn met de ander. Voor meer informatie en/of interesse> 

 

Gastles en Lezing Zie mij - voor mantelzorgondersteuners & sociaal professionals in zorg, welzijn en onderwijs

Ieder kind verdient het om gewoon kind te zijn. Een kind hoort de kind-plek in te nemen, als kind van beide ouders. Het hoort steun en 'voeding' van de ouders te ontvangen, zodat het kan opgroeien tot een evenwichtige volwassene. In ons land groeit 1 op de 4 kinderen op met zorg(en). Zij zorgen voor een (chronisch) zieke (groot)ouder, broer(tje) of zus(je). Het gaat niet alleen om fysiek ziek zijn, maar ook om psychische klachten, een (psychische) stoornis, verslaving of verstandelijke beperking. Deze kinderen zorgen voor een gezinslid, doen de huishouding en/of boodschappen en/of bieden emotionele ondersteuning. Daarnaast maken zij zich (vaak) zorgen en komen ze soms zelf zorg tekort. Zie mij neemt je mee in de thema's parentificatie, triangulatie, loyaliteit en de werking van de gewetens. Voor meer informatie en/of interesse>

 

Anders kijken naar mantelzorg - Sociaal werk, (ouderen)zorg en welzijnswerk

Zie je het zorgende kind, de zorgende jongere of volwassene echt? Heb je oog en oor voor de (jonge) mantelzorger? Sta je erbij stil wat het betekent om langdurig en intensief voor een ander te zorgen? Ben je op de hoogte van de relatie van de mantelzorger met de hulpvrager en de zorgen die de mantelzorger kan ervaren? Sta je stil bij het verschil tussen 'willen' en 'moeten'? In deze training krijgt de (jonge) mantelzorger gezicht. Je gaat ervaren hoe het zou kunnen zijn om langdurig en intensief te zorgen voor een ander en hoe belangrijk het is dat de mantelzorger hierin wordt gezien. Hoe zie je bovendien dat een mantelzorger overbelast is en wat is hierin jouw taak als sociaal professional? Voor meer informatie en/of interesse>  

 

 Samenspel formele en informele zorg

Voor professionals in de zorg die dagelijks werken met mantelzorgers - zoals ouderenzorg - is er een training op maat over het samenspel tussen formele en informele zorg. Het herkennen en erkennen van een overbelaste mantelzorger is één van de thema's van de training. Als zorgprofessional ga je mee op reis in de wereld van mantelzorg en de systemische wetmatigheden. We gaan het hebben over het gedrag in de boven- en onderstroom in relatie tot de achtergrond en rollen van de mantelzorger. Als de jonge mantelzorger wordt gezien en de juiste steun krijgt, kan het opgroeien tot een evenwichtige volwassene. Een volwassen mantelzorger die wordt gezien, gehoord en op een passende wijze wordt betrokken bij de zorg van de naaste zal minder snel overbelast raken. Voor meer informatie en/of interesse>