mantelzorg training

 

Voor mantelzorgers en mantelzorgprofessionals zijn er - naast het bestaande aanbod - trainingen op maat, zowel incompany als op locatie in de regio Achterhoek. De inhoud, groepsgrootte en de duur van de training wordt afgestemd op de (leer)behoefte van de opdrachtgever(s) en/of deelnemers. Ook worden er gastlessen, lezingen en workshops verzorgd over opgroeien met zorg(en) en parentificatie. Aandacht voor de jonge mantelzorger staat in dit aanbod centraal. Voor meer informatie en/of interesse>

 

TRAININGSAANBOD VOOR MANTELZORGERS EN MANTELZORGONDERSTEUNERS

 

Systemisch bewustzijn in mantelzorgondersteuning 2 dagen

Lesdagen: 14 april en 28 april 2022 van 9.30 tot 17.00 uur

AANMELDEN of MEER INFORMATIE

 

In het begeleiden van (jonge) mantelzorgers neem je jezelf als mens en als professional binnen het (informele) zorgsysteem mee. Welke plek jij inneemt in jouw leven, werk en het zorgen voor anderen is bepalend voor de plek die je inneemt in de begeleiding van (jonge) mantelzorgers binnen de context van de informele zorg. Je kunt de ander alleen begeleiden langs plekken waar je zelf bent geweest. Je eigen ervaring als mantelzorger neem je hierin uiteraard mee. Vanuit welke plek zorg jij voor de ander? En wat is jouw instinctieve beweging in het zorgen? Welke overlevingsstrategieën (her)ken je bij jezelf en de ander? We gaan systemisch kijken naar het thema mantelzorg en werken binnen de relatiedriehoek mantelzorger-hulpvrager-formele hulpverlener. 

 

Werkvormen

De training bestaat - naast theoretische uitleg - uit systemische oefeningen, inquirys, tafelopstellingen en (kleine) opstellingen met representanten en vloerankers. De oefeningen vinden plaats in tweetallen en in kleine groepjes. Ook zal er plenair worden gewerkt. Het is een ervaringsgerichte training op identiteitsniveau.

 

Thema’s

Systemische wetmatigheden en dynamieken, ‘magische, aangeboden en dienende plek’, werking van het geweten, loyaliteit, parentificatie, grenzen, triangulatie, projectie en overdracht.

 

Locatie

Cultureel Centrum Den Diek

Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde (Achterhoek)

Parkeren is gratis. Met OV bereikbaar; uitstappen in Lichtenvoorde-Groenlo.

Je wordt opgehaald en naar de locatie gebracht.

 

Kosten

EUR 395,- excl. (21%) BTW, incl. literatuur (Naar eer en geweten en Zie mij), koffie, thee en gezonde tussendoortjes. 

 

AANMELDEN of meer informatie

 

AANBOD OP MAAT

I.O.V. GEMEENTES, INFORMELE  ZORGORGANISATIES EN OVERIGE ORGANISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

 

Plekbewustzijn in het mantelzorgen voor mantelzorgers

 

We gaan met elkaar systemisch kijken naar mantelzorg. Wat maakt dat jij - op jouw manier - zorgt voor de ander? Een aantal aspecten eerst nader bekijken en verdiepen, is hiervoor essentieel, zoals voor wie je zorgt, hoe het contact is, wat je doet, hoe vaak en hoe lang, of je erkenning krijgt etc. In de training staat lichaamsbewustzijn centraal; wat ervaar ik in mijn lichaam? Hoe ben ik er? Wat leeft er in mij? Sta je jezelf toe om te voelen wat er bij jou van binnen leeft? Je gaat innerlijk ruimte maken en ervaren hoe het voelt om ruggensteun te ontvangen. Als je geen steun kunt ontvangen, is het hard werken in je leven en in de zorg voor anderen. Je gaat je eigen plek innemen om vanuit deze plek, vanuit contact met jezelf in contact te zijn met de ander. De balans in geven en nemen vormt het centrale thema. Loyaliteit, de gewetens en de systemische wetmatigheden lopen als een rode draad door de training. Voor meer informatie en/of interesse> 

 

 Gastles en Lezing Zie mij; voor mantelzorgondersteuners & sociaal professionals in zorg, welzijn en onderwijs

 

Ieder kind verdient het om gewoon kind te zijn. Een kind hoort de kind-plek in te nemen, als kind van beide ouders. Het hoort steun en 'voeding' van de ouders te ontvangen, zodat het kan opgroeien tot een evenwichtige volwassene. In ons land groeit 1 op de 4 kinderen op met zorg(en). Zij zorgen voor een (chronisch) zieke (groot)ouder, broer(tje) of zus(je). Het gaat niet alleen om fysiek ziek zijn, maar ook om psychische klachten, een (psychische) stoornis, verslaving of verstandelijke beperking. Deze kinderen zorgen voor een gezinslid, doen de huishouding en/of boodschappen en/of bieden emotionele ondersteuning. Daarnaast maken zij zich (vaak) zorgen en komen ze soms zelf zorg tekort. Zie mij neemt je mee in de thema's parentificatie, triangulatie, loyaliteit en de werking van de gewetens. Voor meer informatie en/of interesse>

 

 Sociaal werk, (ouderen)zorg en welzijnswerk

 

Zie je het zorgende kind, de zorgende jongere of volwassene echt? Heb je oog en oor voor de (jonge) mantelzorger? Sta je erbij stil wat het betekent om langdurig en intensief voor een ander te zorgen? Ben je op de hoogte van de relatie van de mantelzorger met de hulpvrager en de zorgen die de mantelzorger kan ervaren? Sta je stil bij het verschil tussen 'willen' en 'moeten'? In deze training krijgt de (jonge) mantelzorger gezicht. Je gaat ervaren hoe het zou kunnen zijn om langdurig en intensief te zorgen voor een ander en hoe belangrijk het is dat de mantelzorger hierin wordt gezien. Hoe zie je bovendien dat een mantelzorger overbelast is en wat is hierin jouw taak als sociaal professional? Voor meer informatie en/of interesse>  Voor meer verdieping van het systemisch bewustzijn in het brede werkveld van de sociaal professional is er de Training Systemisch Bewustzijn in het sociaal werk.

 

 Samenspel formele en informele zorg

 

Voor professionals in de zorg die dagelijks werken met mantelzorgers - zoals ouderenzorg - is er een training op maat over het samenspel tussen formele en informele zorg. Het herkennen en erkennen van een overbelaste mantelzorger is één van de thema's van de training. Als zorgprofessional ga je mee op reis in de wereld van mantelzorg en de systemische wetmatigheden. We gaan het hebben over de boven- en onderstroom in relatie tot de achtergrond en rollen van de mantelzorger. Als de jonge mantelzorger wordt gezien en de juiste steun krijgt, kan het opgroeien tot een evenwichtige volwassene. Een volwassen mantelzorger die wordt gezien, gehoord en op een passende wijze wordt betrokken bij de zorg van de naaste zal minder snel overbelast raken. Voor meer informatie en/of interesse>