SYSTEMISCH EN MINDFUL BEWUSTZIJN VOOR SOCIAAL PROFESSIONALS


dinsdag 29 maart

Systemisch en mindful bewustzijn voor sociaal professionals

Lesdagen: 29 maart, 12 en 26 april, 3, 17 en 31 mei

 

Systemisch werk en mindfulness vormen de basis voor deze ervaringsgerichte vaardigheidstraining; een intensieve reis in systemisch en mindful bewustzijn. Je gaat jezelf trainen in opmerkzaamheid, je bewustzijn wordt verruimd en je gaat je eigen gedragspatronen ont-dekken, zodat je vanuit jezelf de ander optimaal kunt begeleiden. Tijdens alle trainingsdagen staat lichaamsbewustzijn centraal. Je leert de tekens van je lichaam verstaan. Jezelf ontwikkelen, echt groeien, gaat tenslotte via je lichaam.

 

Lichaamsbewustzijn. Als we stoppen met praten, komen we in contact met wat er werkelijk is.

 

Systemisch werk gaat over sociale systemen, over (ver)bindingen, menselijke dynamieken, over hoe jij je verhoudt in relatie tot de ander. Het gaat over het zien van het groter geheel, bewust zijn van de onderstroom en hoe gedrag hierdoor wordt beinvloed. Systemisch bewustzijn geeft inzicht in het ontstaan van herhalende onbewuste gedragspatronen. Als je door een systemische bril kijkt, zul je met andere ogen naar de wereld, het leven en gedrag kijken. Je gaat waarnemen met een zuivere, heldere blik.

 

Alles begint met contact. De essentie van contact is iemand echt zien.

 

Alles begint bij jezelf, bij het innemen van je plek in jouw leven. In je werk als sociaal professional - onderwijs, (informele) zorg en welzijn - neem je jezelf en je eigen systeem van herkomst mee. Als je je bewust bent van jouw plek in zowel jouw familiesysteem als taaksysteem (werk) en je deze kunt in- en aannemen, ben je op een passende manier beschikbaar voor de kinderen, jongeren en/of (jong)volwassenen die je begeleidt. Je kunt dan vanuit contact met jezelf in contact komen met de ander. Hoe je er bent is bepalend voor de wijze waarop je begeleiding biedt. Echt contact met de ander begint bij contact met jezelf.

 

Systemisch werk gaat over het onzichtbare zichtbaar maken. Het gaat ook over de weg vrij maken, zodat de rivier kan stromen.

 

In contact met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen is het creëren van een veilige 'werkruimte' essentieel. Je zorgt voor een holding space waarbinnen de ander zichzelf vanuit vertrouwen kan ontwikkelen. Dit vraagt om bewustzijn van de ruimte binnen en buiten je. Wat wil het kind, de jongere en/of (jong)volwassene met het 'lastige' gedrag - onbewust - laten weten? Waar is het gedrag de oplossing voor of het antwoord op? Je leert om gedragspatronen te zien als een symptoom voor iets dat zich in de onderstroom afspeelt.

 

Niet nieuwe landschappen ontdekken, maar met andere ogen kijken!

 

Inhoud en leerdoelen 

Elke lesdag start om 9.30 uur en eindigt om 17.00 uur

 

Blok 1 Plek- en ruimtebewustzijn

Dag 1 dinsdag 29 maart '22

Dag 2 dinsdag 12 april '22

 

Persoonlijk leiderschap

- Bewustzijn en gewaarzijn

- Van doen naar zijn

- Hoe ben je er?

 

Bok 2 Systemisch waarnemen

Dag 3 dinsdag 26 april april '22

Dag 4 dinsdag 3 mei '22

 

Systemisch vakmanschap

- 'Van binnen naar buiten'

Niet-weten, fenomenologisch waarnemen

- Voorbij het oordeel

 

Blok 3 Mens & professional

Dag 5 dinsdag 17 mei '22

Dag 6 dinsdag 31 mei '22

 

Systemisch en professioneel leiderschap

- Voorgaande beweging

- Projectie en overdracht

- Systemisch begeleiden

 

Na het afronden van deze training heb je bewuste stappen gezet in je persoonlijk en professioneel leiderschap. Je leeft en werkt (meer) vanuit je eigen plek en je bent in staat om door de systemische bril naar je eigen gedrag en dat van de ander te kijken. Je bewustzijn is verruimd, je bent je gewaar van de alignment tussen hoofd, hart en buik en je bent in staat om zuiver waar te nemen, voorbij het oordeel. Dit alles maakt dat je in staat bent om systemisch te begeleiden.

 

Je kunt de ander alleen begeleiden langs plekken waar je zelf bent geweest.

 

Doelgroep en niveau van de training

De training is bedoeld voor sociaal professionals werkzaam in onderwijs, (informele) zorg en welzijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn tot het reflecteren op het eigen gedrag en open staan voor lichaamsgericht werken. 

 

Thema's

Systemische wetmatigheden en dynamieken, werking van het geweten, werken met het genogram, hechting, trauma, loyaliteit, schuld en schaamte, grenzen, afstand-nabijheid, gevoelens en emoties, parentificatie, triangulatie, werken met samengestelde gezinnen, projectie en overdracht.

 

Studiebelasting en certificering

De training bestaat uit zes lesdagen van 6 effectieve uren. Daarnaast is het raadzaam thuis een aantal meditaties te blijven doen (je ontvangt een USB-stick met diverse meditaties). Voor aanvang van de training krijg je de literatuur toegestuurd. Het lezen van de literatuur is aan te raden als basis voor deze verdiepende training. Er vindt geen examinering plaats. Na deelname aan de trainingsdagen ontvang je het certificaat 'Systemisch en mindful bewustzijn voor sociaal professionals.'

 

Werkvormen

De training bestaat - naast theoretische uitleg - uit systemische oefeningen, mindfulness, geleide meditaties, inquirys, tafelopstellingen, werken met vloerankers en (kleine) opstellingen met representanten. De oefeningen vinden plaats in tweetallen en in kleine groepjes. Ook zal er plenair wordt gewerkt. Het is een ervaringsgerichte training op identiteitsniveau.

 

Locatie

Cultureel Centrum Den Diek

Dijkstraat 30

7131 DP Lichtenvoorde

Parkeren is gratis, achter het gebouw. Bereikbaar met OV tot Lichtenvoorde-Groenlo. Je wordt vanaf het station naar de locatie gebracht.

 

Kosten

EUR 1095,- incl. literatuur, USB-Stick met meditaties, koffie, thee en gezonde tussendoortjes.

 

Na inschrijving ontvang je een inschrijfformulier, de factsheet van de training en factuur met bijgevoegd de Algemene Voorwaarden.

 
   « trainingen overzicht