SYSTEMISCH BEWUSTZIJN VOOR JEUGD EN GEZINSPROFESSIONALS


dinsdag 8 maart

Systemisch bewustzijn voor jeugd- en gezinsprofessionals

Inhoud en data

 

Alles begint bij jezelf, bij innemen van je plek in jouw leven. In je werk als jeugd- en/of gezinsprofessional neem je jezelf en je eigen familiesysteem mee. Je kunt pas de juiste positie innemen in je rol als sociaal professional als je de juiste plek inneemt in jouw systeem van herkomst. Als jij je eigen plek in je leven hebt ingenomen, ben je op een passende manier beschikbaar voor de kinderen, jongeren en ouders die je begeleidt. Je kunt dan vanuit contact met jezelf in contact komen met de ander. Hoe je er bent is bepalend voor de wijze waarop je begeleiding biedt. Echt contact met de ander begint bij contact met jezelf.

 

Alles begint met contact. De essentie van contact is iemand echt zien.

 

Systemisch werk en mindfulness vormen de basis voor deze training; een intensieve reis in systemisch en mindful bewustzijn. Je gaat jezelf trainen in opmerkzaamheid, je bewustzijn wordt verruimd en je gaat je eigen gedragspatronen ont-dekken, zodat je vanuit jezelf de ander optimaal kunt begeleiden. Tijdens alle trainingsdagen staat lichaamsbewustzijn centraal. Je leert de tekens van je lichaam verstaan. Jezelf ontwikkelen, echt groeien, gaat tenslotte via je lichaam.

 

Lichaamsbewustzijn. Als we stoppen met praten, komen we in contact met wat er werkelijk is.

 

Systemisch werk gaat over sociale systemen, over (ver)bindingen, dynamieken tussen mensen, over hoe jij je verhoudt in relatie tot de ander. Het gaat over het zien van het groter geheel, de onderstroom en hoe ons gedrag hierdoor wordt beinvloed. Systemisch bewustzijn geeft inzicht in het ontstaan van onbewuste gedragspatronen. Als je door een systemische bril kijkt, zul je met andere ogen naar de wereld, het leven en gedrag kijken. Je gaat waarnemen met een zuivere, heldere blik.

 

Systemisch werk gaat over het onzichtbare zichtbaar maken. Het gaat ook over de weg vrij maken, zodat de rivier kan stromen.

 

In contact met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen is het creëren van een veilige 'werkruimte' essentieel. Je zorgt voor een holding space waarbinnen de ander zichzelf vanuit vertrouwen kan ontwikkelen. Dit vraagt om bewustzijn van de ruimte binnen en buiten je. Wat wil het kind met het 'lastige' gedrag - onbewust - laten weten? Waar is het gedrag van het kind de oplossing voor of het antwoord op? Je leert om gedragspatronen te zien als een symptoom voor iets dat zich in de onderstroom afspeelt.

 

Niet nieuwe landschappen ontdekken, maar met andere ogen kijken!

 

Inhoud, leerdoelen en data

Elke lesdag start om 9.30 uur en eindigt om 17.00 uur

 

Blok 1 Plek- en ruimtebewustzijn

Dag 1 dinsdag 8 maart '22

Dag 2 dinsdag 22 maart '22

 

Persoonlijk leiderschap

- Bewustzijn en gewaarzijn

- Van doen naar zijn

- Hoe ben je er?

 

Bok 2 Systemisch waarnemen

Dag 3 donderdag 7 april '22

Dag 4 donderdag 21 april '22

 

Systemisch vakmanschap

- 'Van binnen naar buiten'

Niet-weten, fenomenologisch waarnemen

- Voorbij het oordeel

 

Blok 3 Mens & professional

Dag 5 dinsdag 3 mei '22

Dag 6 dinsdag 17 mei '22

 

Systemisch en professioneel leiderschap

- Voorgaande beweging

- Projectie en overdracht

- Systemisch begeleiden

 

Na het afronden van deze training heb je bewuste stappen gezet in je persoonlijk en professioneel leiderschap. Je leeft en werkt (meer) vanuit je eigen plek en je bent in staat om door de systemische bril naar je eigen gedrag en dat van de ander te kijken. Je bewustzijn is verruimd, je bent je gewaar van de alignment tussen hoofd, hart en buik en je bent in staat om zuiver waar te nemen, voorbij het oordeel. Dit alles maakt dat je in staat bent om systemisch te begeleiden.

 

Je kunt alleen de ander alleen begeleiden langs de weg waar je zelf bent geweest.

 

Doelgroep en niveau van de training

De training is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals - met hbo werk- en denkniveau - werkzaam binnen het brede sociale domein (jeugdzorg, jeugdbescherming e.o.). Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn tot het reflecteren op het eigen gedrag en het handelen in de rol van jeugd- en gezinsprofessional binnen de beroepsmatige context.

 

Thema's

Systemische wetmatigheden en dynamieken, werking van het geweten, werken met het genogram, hechting, trauma, loyaliteit, schuld en schaamte, grenzen, afstand-nabijheid, gevoelens en emoties, parentificatie, triangulatie, werken met samengestelde gezinnen, projectie en overdracht.

 

Werkvormen

De training bestaat - naast theoretische uitleg - uit systemische oefeningen, mindfulness, geleide meditaties, inquirys, tafelopstellingen, werken met vloerankers en (kleine) opstellingen met representanten. De oefeningen vinden plaats in tweetallen en in kleine groepjes. Ook zal er plenair wordt gewerkt. Het is een ervaringsgerichte training op identiteitsniveau.

 

Studiebelasting, examinering en certificering

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt 54.

Voor aanvang van de training ontvang je de boeken Naar eer en geweten (Lidwien van den Broek) en Zie mij (Mirjan Hijink). Het is niet verplicht deze boeken 'volledig' te lezen. De trainer geeft voor elke les aan welke pagina's verplicht zijn (zo'n 100).

Na elke lesdag stuur je een kort reflectieverslag over je eigen proces - als mens en in je rol als jeugd- en/of gezinsprofessional -  naar de trainer. De laatste lesdag ronden we af met een presentatie over jouw proces. Bij 100% aanwezigheid*, het inleveren van de reflectieverslagen en de presentatie ontvang je het certificaat 'Systemisch bewustzijn voor jeugd- en gezinsprofessionals'. 

*Indien je een dag(deel) niet aanwezig kunt zijn, ontvang en maak je een vervangende opdracht.

 

Locatie

Cultureel Centrum Den Diek

Dijkstraat 30

7131 DP Lichtenvoorde

Parkeren is gratis, achter het gebouw. Bereikbaar met OV tot Lichtenvoorde-Groenlo. Je wordt vanaf het station naar de locatie gebracht.

 

Na inschrijving ontvang je een inschrijfformulier, de factsheet van de training en factuur met bijgevoegd de Algemene Voorwaarden.

 
   « trainingen overzicht