coaching en procesbegeleiding individu en groep

Persoonlijk leiderschap en loopbaancoaching voor operationeel professionals en leidinggevenden & beweging in teams, organisaties en groepen

 

Team-, groeps- en organisatieontwikkeling

Naast individuele coaching is Buro Systemisch Bewustzijn inzetbaar voor intervisie, leercirkels en - onafhankelijke - teamcoaching/procesbegeleiding; bij teamvorming, verander- en ontwikkeltrajecten en bij herhalende gedragspatronen in teams, (netwerk)organisaties, (project)groepen en schoolklassen. Het gaat om patronen die maar niet doorbroken lijken te kunnen worden. Je kunt hierbij denken aan:

 • Groepsvorming, eilandcultuur binnen de organisatie, team en/of klas
 • Moeite met samenwerken
 • Gevoel van onveiligheid
 • Sabotagegedrag door een of meerdere medewerkers, leidinggevenden of leerlingen/studenten
 • Onrust in het team, organisatie of groep/klas
 • Herhalende conflicten
 • Hoog ziekteverzuim
 • Managers en/of medewerkers die komen en gaan
 • Operationeel medewerkers en/of leidinggevenden die niet tot hun recht komen in hun rol
 • Onduidelijkheid over positie(s) en de daarbij behorende verantwoordelijkheden
 • Weerstand tegen verandering

Bij hardnekkige patronen gaan we 'uitzoomen', kijken naar het grotere geheel en de dynamieken die spelen in de onderstroom van de (project)groep, het team en/of de (netwerk)organisatie. Dit geldt ook voor groepen/klassen in relatie tot de docent en/of mentor. Waar is het (herhalende) gedrag 'het antwoord op' of 'de oplossing voor'? Waar hoort het bij? Wat wordt er niet gezien? Wat mag er niet zijn? Dat wat er niet mag zijn, bepaalt de dynamiek. Als het onzichtbare zichtbaar wordt, als de blokkades boven water zijn gehaald, kan het (team-/groeps-/organisatie)potentieel stromen. 

De kwaliteit van de verbinding(en) is essentieel voor samenwerken in (netwerk)organisaties, teams en in groepen/klassen. Een professional werkzaam vanuit een (sociaal) team, projectgroep of netwerkorganisatie maakt daarnaast ook nog deel uit van andere 'sociale systemen'. Hoe verhouden deze systemen zich tot elkaar, tot het sociaal-maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke speelveld en wat is de invloed hiervan op het functioneren van zowel het individu als het team? Systemisch kijken levert vaak 'nieuwe/andere' informatie en oplossingsrichtingen op, waardoor er (weer) rust en/of beweging, danwel bezieling kan ontstaan. Voor meer informatie, interesse en/of een offerte op maat> 

 

Coaching - persoonlijk en professioneel leiderschap - operationeel professional, leidinggevende en ondernemer

In je rol als begeleider, zorg- of dienstverlener, docent/mentor, leidinggevende of ondernemer zet je je graag in voor anderen. Je luistert, biedt hulp, levert een dienst, geeft (bege)leiding of doceert. De ander staat centraal. Je loopt jezelf regelmatig voorbij. Je eigen welbevinden vind je minder belangrijk dan dat van de ander of de organisatie. 'Niet lullen maar poetsen,' zou jouw credo kunnen zijn. 'Hup, nog een paar aapjes erbij op jouw schouders.' Jij draagt het allemaal, ook wat niet van jou is. Je bent een geboren zorg-, dienstverlener of leidinggevende en je geeft niet op. Je moet je wel heel beroerd voelen, wil je je ziek melden. Overspannenheid en/of burnout ligt op de loer, maar dat gebeurt jou niet. Of... misschien is het je al eens of meerdere malen gebeurt of zit je er op dit moment midden in. Als je je herkent in bovenstaande of in thema's als:

 • Voortdurende onrust in je hoofd en/of lichaam
 • Moeite met begrenzen
 • Perfectionisme
 • Niet of lastig in beweging kunnen komen
 • Terugkerend 'gedoe' ervaren op je werk
 • Niet of lastig kunnen delegeren
 • Geen 'nee' kunnen zeggen
 • Moeite met macht(sposities)
 • Je eigen positie niet goed kunnen innemen
 • Moeite met het dragen van verantwoordelijkheid 
 • Hoge verwachtingen van jezelf en/of de ander
 • Geven en nemen uit balans

Je neemt altijd jezelf mee. Voor alles ben je mens. Dat is waar het begint, bij jouw persoonlijk leiderschap. Het is van belang om vanuit het contact met jezelf in contact te kunnen zijn met de ander. De relatie dient de taak. Om in contact te kunnen zijn met jezelf, moet je je lichaam bewonen. Hoe je er bent is essentieel om je eigen plek te ervaren. Als je leeft en werkt vanuit je eigen plek/positie, kun je ook begeleiden, dienstverlenen, lesgeven, leidinggeven en ondernemen vanuit een passende plek/positie. Dan sta je zelf achter het stuur van je eigen leven en leef en werk je vanuit je eigen potentieel; stevig in verbinding met jezelf en anderen. 

Hoe ziet een systemische coachingssessie eruit?

We gaan kort met elkaar in gesprek om - het verlangen achter - je vraag of probleem helder te krijgen. Mogelijk maken we ook een (or)genogram om systemisch te kunnen kijken en werken. We kijken naar de oorsprong van herhalend gedrag, naar de invloed van de dynamieken binnen het organisatie-/werksysteem en/of het systeem van herkomst op jouw gedrag 'in dit moment' in je werk en leven. Dit doen we door te werken met systemische oefeningen, vloerankers en/of tafelopstellingen. Bewustzijn van je binnenwereld zorgt voor een beter bewustzijn van je buitenwereld, zodat je steviger staat in je rol als begeleider, zorg- of dienstverlener, docent/mentor of leidinggevende. 

 

Individuele loopbaancoaching 

Individuele loopbaanvraagstukken vragen om aandacht en ruimte. Als je je passie kwijt bent en/of je (nog) niet vanuit je hart werkzaam bent (geweest) en je (weer) bezield wil werken vanuit jouw eigen potentieel, kan systemische loopbaancoaching helpend zijn. Je gaat jouw waarden ont-dekken, kijken naar wie jij bent en waar jij echt blij van wordt, zodat je vanuit bezieling en passie, moeiteloos, vanuit een (meer) natuurlijke stroom zult gaan werken. Tijdens de coaching wordt jouw loopbaanvraagstuk door een systemische bril bekeken. We kijken naar jouw (school)loopbaan tot nu toe om vanuit 'toen' naar het 'nu' en vervolgens naar de 'nabije toekomst' te kijken. Vraagstukken die systemisch bekeken kunnen worden, zijn:

 • Je weet niet of dit de baan is waar je langere tijd voor wilt gaan
 • Je voelt dat dit het niet is, maar je hebt geen idee wat dan wel passend zou kunnen zijn
 • Je werkt hard en veel, maar het werk geeft je geen of weinig voldoening
 • Je moet stoppen in je werk en je weet niet wat nu te doen
 • Je voelt je 'onvrij' in het maken van (loopbaan)keuzes
 • Het lukt je niet om in beweging te komen
 • Je zou graag promotie maken, maar je wordt nooit gevraagd voor een andere rol
 • Je hebt het gevoel dat er meer in je zit dan eruit komt
 • Je stapt geregeld in een nieuwe baan, maar nergens ben je echt op je plek
 • Je voelt je voortdurend onrustig in je werk

Hoe ziet een systemische loopbaancoachingssessie eruit?

We gaan kort met elkaar in gesprek over jouw loopbaanvraag. We werken systemisch en lichaamsgericht om - snel - tot de kern van jouw vraag en het onderliggende verlangen te komen. Wat speelt er in jouw loopbaan tot nu toe, welke patronen herhalen zich en wat mag er worden aangekeken om je eigen potentieel te ont-dekken? We werken met een tijdlijn, om vanuit oorsprong naar bestemming te kunnen bewegen. Er tussenin bevindt zich jouw potentieel. Mogelijk maken we ook een genogram om patronen in je persoonlijk leven zichtbaar te maken en te vertalen naar jouw loopbaanvraagstukken. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Een voorwaarde voor systemische loopbaancoaching is dat je bereid bent om naar 'binnen' te gaan, te luisteren naar de taal van je lichaam.

 

Praktische informatie individuele systemische (loopbaan)coaching

Voor wie? Voor operationeel professionals en leiders die naar persoonlijke, werkgerelateerde thema's en/of loopbaanvraagstukken willen kijken

Tijdsduur: max. 90 minuten 

Waar: incompany, op locatie - ook buiten - en online (Zoom)

Door wie: Mirjan Hijink

Kosten: Zakelijk € 150,- (excl. 21% BTW), Particulier EUR 121,- (incl. 21% BTW)

Aanmelden en/of vragen: telefonisch, per email of contactformulier

 

Telefonische of online inzichtsessie

Voor operationeel professionals en leidinggevenden die op dit moment in het werk tegen 'een probleem of thema' aanlopen en graag op (zeer) korte termijn laagdrempelige hulp willen om weer (meer) moeiteloos te kunnen werken, is er de mogelijkheid voor het maken van een afspraak voor een telefonisch of online consult, zowel overdag als in de avond. Deze inzichtsessie biedt naast een luisterend oor een spiegel, zodat je je bewust wordt van het 'werkelijke probleem' dat zich nu voordoet en jouw rol hierin. We gaan 'uitzoomen' om naar de context en de relationele dynamieken te kunnen kijken. Dit levert je mogelijk nieuwe inzichten op die je kunt meenemen naar je werk, met als resultante meer duurzaam werkplezier.

Praktische informatie

Voor wie? Voor operationeel professionals en leidinggevenden met een enkelvoudige werkgerelateerde vraag

Tijdsduur: max. 40 minuten

Waar: telefonisch of online

Wanneer: overdag en in de avond

Door wie: Mirjan Hijink

Kosten: € 55,-

Aanmelden en/of vragen: telefonisch, per email of contactformulier