mantelzorg (en werk)

Als je veel voor anderen zorgt en voor jezelf zorgen lastig vindt

 

Als je structureel en langdurig voor een ander - vanuit de persoonlijke relatie - zorgt, ben je mantelzorger. Mogelijk doe je dit al vanaf jonge leeftijd en weet je niet eens hoe het is om niet te zorgen. Het kan zijn dat het geleidelijk is ontstaan, maar ook dat je opeens mantelzorger bent geworden. De ander staat (meer) centraal en dus is er minder ruimte voor jezelf en je eigen ontwikkeling. Je bent bovendien niet (meer) gewoon partner, ouder of (klein)kind. Wat betekent dit voor jouw plek in het leven, werk en in het zorg(en)? Goed voor jezelf zorgen is belangrijk. Dit kan alleen als je je eigen plek inneemt.

 

Telefonische of online inzichtsessie

Voor mantelzorgers die in dit moment tegen grenzen aanlopen in het zorgen en graag op (zeer) korte termijn laagdrempelige hulp willen om het zorgen langdurig te kunnen volhouden, is er de mogelijkheid voor het maken van een afspraak voor een telefonisch of online consult, zowel overdag als in de avond. Deze inzichtsessie 'speciaal voor mantelzorgers' biedt naast een luisterend oor een spiegel, zodat je je bewust wordt van je eigen patronen in het zorgen en hoe deze patronen te doorbreken. We gaan 'uitzoomen' om naar de relationele dynamieken binnen het zorgen te kunnen kijken. We kijken eventueel ook naar welke plek jij inneemt en hoe jij je verhoudt tot de hulpvrager en eventuele overige mantelzorgers en zorgprofessionals. Het gesprek kan je lucht en ruimte geven en een gevoel van: 'ik kan er weer even tegenaan' met als uiteindelijke doel: (meer) moeiteloos zorgen.

Praktische informatie

Voor wie? Voor mantelzorgers die op (zeer) korte termijn hulp willen

Tijdsduur: max. 40 minuten

Waar: telefonisch of online

Wanneer: overdag en in de avond

Door wie: Mirjan Hijink

Kosten: € 40,-

Aanmelden en/of vragen: telefonisch, per email of contactformulier

 

Familiegesprek

Naast individuele coaching is het - voor gezinnen/families waarin langdurige en intensieve zorg(en) centraal staat - ook mogelijk om een familiegesprek te laten begeleiden; om overbelasting en ontsporing te voorkomen. Buro Systemisch Bewustzijn laat alle familieleden - zowel de mantelzorgers, degene(n) die niet actief zorgen als de hulpvragers - deelnemen aan de 'gesprekken' om de sociaal-relationele dynamieken in het zorgen zichtbaar te maken. Als deze dynamieken/patronen worden her- en erkend, is het voor een ieder beter te hanteren. Samen wordt achteruit gekeken en kijken we naar het nu om het zorgen in de toekomst te kunnen blijven volhouden. In de begeleiding staat het werken aan de kwaliteit van de onderlinge verbindingen centraal om vanuit verbinding meer moeiteloos te kunnen zorgen.

Praktische informatie

Voor wie? Voor gezinnen en/of families die vastlopen in het (mantel)zorgen

Tijdsduur: max. 120 minuten

Waar: op locatie, in de huiselijke setting van het gezin of de familie

Door wie: Mirjan Hijink

Kosten: € 200,-

Aanmelden en/of vragen: telefonisch, per email of contactformulier

 

Individuele (systemische) coaching 

 

Als je op de voeten van de ander loopt, vergeet je waar je eigen voeten zijn

Zeg je (bijna) altijd 'ja'? Voel je je schuldig als je een keer 'nee' zegt? Blijft dat schuldgevoel maar aan je knagen? Schaam je je voor je eigen behoeftes? Loop je al voordat er een vraag is gesteld? Neem je meer op je schouders dan je kan dragen? Ben je goed in geven, maar is ontvangen lastig voor je? Heb je het gevoel dat je niet je eigen leven leeft, dat je niet (meer) weet wie je zelf bent en wat je zelf wil in je eigen leven? Is het leven vaak overleven voor je? Als deze en/of andere soortgelijke thema's spelen, is het tijd om te ontdekken wie jij bent - los van het zorgen voor anderen - en wat jij wil. 

 

 

Verandering begint in stilstand

Veel mantelzorgers leven en zorgen vanuit een overlevingsstrategie. Ze gaan maar door en staan er vaak nauwelijks bij stil wat het zorgen met hen doet. Zij zetten zichzelf op de laatste plaats en in sommige gevallen zien ze zichzelf niet eens (meer). Mogelijk is dit ook herkenbaar voor jou. Als mantelzorger is het belangrijk om je lichaam goed te bewonen. Wat neem ik gewaar? Waar sta ik en waar staat de ander? Zelfgrenzen zijn belangrijk omdat je anders vervaagd met de ander en geen eigen 'ik' beleefd. Lichaamsbewustzijn vormt de basis in de coaching. Eerst er zijn. Je lichaam leren bewonen kan pas als je tot stilstand komt. Vanuit stilte jezelf ont-dekken, daar begint het.

 

de mens heeft te worden wie hij is. je weet pas wie je bent als je weet waar je vandaan komt

 

Samen kijken we naar de oorspong van de thema's die steeds voorbij blijven komen in jouw leven, werk en in je rol als mantelzorger. Wat maakt dat je jezelf niet kunt begrenzen? Wat maakt dat je je schuldig voelt of je schaamt voor je eigen behoeftes? Als de oorsprong van dit gedrag zichtbaar wordt, gebeurt er iets in je lijf. Bewustzijn hierop is essentieel om uiteindelijk te kunnen leven vanuit je eigen plek en potentieel. En als jij leeft vanuit je eigen plek, kun je ook zorgen vanuit je eigen plek. Zorgen vanuit je eigen plek maakt het zorgen vele malen lichter. Je staat achter het stuur van je eigen leven en zorgt onder jouw voorwaarden.  

 

Hoe ziet een systemische coachingssessie eruit?

We gaan kort met elkaar in gesprek om licht te laten schijnen op jouw rol als mantelzorger en jouw plek in jouw leven. Om zicht te krijgen op de oorsprong van jouw gedragspatronen werken we ook achterwaarts. Wat uit het verleden moet nog worden aangekeken? Mogelijk maken we een genogram - een soort familiestamboom - om systemisch te kunnen werken. We kijken naar de invloed van jouw (familie)geschiedenis op jouw (zorg)gedrag in het hier en nu. Dit doen we door te werken met systemische (lichaams)oefeningen, vloerankers en/of tafelopstellingen. Ook is het mogelijk om een opstelling te doen met representanten. 

Praktische informatie

Voor wie? Voor (werkende) mantelzorgers die ook voor zichzelf willen (leren) zorgen

Tijdsduur: max. 90 minuten 

Waar: Cultuurcentrum Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 Winterswijk, op locatie (via werkgever) en online (Zoom)

Door wie: Mirjan Hijink

Kosten: € 121,- 

Aanmelden en/of vragen: telefonisch, per email of contactformulier