advies, kwartier maken, procesbegeleiding en projectleiding

In het sociale domein en mantelzorgondersteuning & -beleid

 

Buro Systemisch Bewustzijn is inzetbaar op het gebied van advisering, kwartier maken, procesbegeleiding en projectleiding bij nieuw vorm te geven, nog op te starten projecten, bij verbinding en co-creatie en het organiseren van mantelzorgvriendelijk - gemeentelijk - beleid. Mirjan is een verbinder pur sang die toewerkt naar een 'breed gedragen' stip op de horizon, werkend vanuit de leidende principes. Met haar jarenlange ervaring in uiteenlopende functies op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het brede welzijnswerk, informele zorg, ouderen- en gehandicaptenzorg, ambulante begeleiding, onderwijs en werk & inkomen is ze bekend met zowel het speelveld van het brede sociale domein als het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Voor meer informatie en/of interesse>