advies, procesbegeleiding en projectleiding

In het brede sociale domein en mantelzorgondersteuning & -beleid

 

Naast (team)coaching en training is Buro Systemisch Bewustzijn inzetbaar bij: kwartier maken, advisering, procesbegeleiding en projectleiding bij nieuw vorm te geven opdrachten en projecten, complexe - sociaal-maatschappelijke - vraagstukken, bij domeinoverstijgend (samen)werken, co-creatie, het werken vanuit een netwerkorganisatie en het organiseren van mantelzorgvriendelijk - gemeentelijk - beleid. Mirjan is een gepassioneerde en ervaren sociaal-maatschappelijk bewogen verbinder pur sang die toewerkt naar een 'breed gedragen' stip op de horizon, werkend vanuit de leidende principes. Met haar jarenlange ervaring in uiteenlopende functies op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het brede welzijnswerk, informele zorg, ouderen- en gehandicaptenzorg, ambulante begeleiding, onderwijs en werk & inkomen is ze bekend met zowel het speelveld van het brede sociale domein als het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Voor meer informatie en/of interesse>