(HR) advies, procesbegeleiding en projectleiding 

Vitale medewerkers in vitale teams en organisaties

 

'Moeiteloos en bezield leven, werken en mantelzorgen' staat centraal in het aanbod van Buro Systemisch Bewustzijn. Naast (team)coaching en training is Buro Systemisch Bewustzijn - interim - inzetbaar voor:

 • (HR) Advies
 • Procesbegeleiding
 • Projectleiding
 • Management a.i.
 • Kwartiermaken

O.a. bij verandering, doorontwikkeling, nieuw vorm te geven opdrachten en projecten, complexe vraagstukken, bij domeinoverstijgend (samen)werken, co-creatie, het werken vanuit een netwerkorganisatie en het organiseren van mantelzorgvriendelijk beleid.

Waar Buro Systemisch Bewustzijn voor staat

Buro Systemisch Bewustzijn is in 2021 opgericht door Mirjan Hijink, gecertificeerd systemisch en mindfulness trainer en ervaren (team)coach, manager, adviseur, procesbegeleider, projectleider, sociaal professional en mantelzorger. Vol passie begeleidt ze jongeren, operationeel professionals en leidinggevenden bij persoonlijk en professioneel leiderschap, loopbaanontwikkeling en groepen, teams en organisaties bij beweging en transformatie. Het gaat over de weg van oorsprong naar bestemming, over patronen, menselijke betrekkingen, over contact, hoe je er bent en of je kunt blijven, ook als het spannend wordt. Mirjan neemt hierin ook de wijsheid vanuit de Corporate Antropologie mee.

Mirjan kan niet anders dan door de systemische bril te kijken naar processen. Haar hart ligt bij:

 • Bezield leven en werken
 • Menselijke, interpersoonlijke processen (groeps- en systeemdynamiek)
 • Vitale medewerkers in vitale teams en organisaties
 • (Duurzaam) werkplezier
 • Talentontwikkeling
 • Preventief verzuimbeleid

Door haar jarenlange ervaring in uiteenlopende functies op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de sectoren werk en inkomen, recruitment, arbeidsre-integratie, onderwijs, community work, het brede welzijnswerk, informele zorg, ouderen- en gehandicaptenzorg en ambulante begeleiding is ze bekend met zowel het speelveld van mens en werk, het brede sociaal-maatschappelijke veld als het politiek-bestuurlijke krachtenveld. 

Voor meer informatie en/of interesse>